Skf sprinter Lublin – Roxa zespół i premiery gier kwiecień 2015

1060 środa, Grudzień 2nd, 2015

Finansowanie posrednie

Finansowanie posrednie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_gospodarka26.jpgFinansowanie pośrednie, w które zaangażowane są instytucje pośrednictwa finansowego, jest wielokrotnie  ważniejszym sposobem zwiększania środków finansowych  niż  finansowanie  bezpośrednie,  w  ramach  którego przedsiębiorstwa pozyskują fundusze bezpośrednio od pożyczkodawców na rynkach finansowych. Finansowanie bezpośrednie obejmuje sprzedaż papierów wartościowych (akcji i obligacji) gospodarstwom domowym.  31,9-procentowy udział akcji i obligacji jako źródła finansowania zewnętrznego amerykańskich przedsiębiorstw w rzeczywistości bardzo zawyżałby znaczenie finansowania bezpośredniego w systemie finansowym Stanów Zjednoczonych. Od 1970 r. mniej niż 5% nowych emisji obligacji przedsiębiorstw i weksli handlowych oraz około 50% akcji  zostało bezpośrednio  sprzedane  gospodarstwom domowym.  Nabywcami pozostałej części papierów wartościowych są przede wszystkim instytucje pośrednictwa finansowego, takie jak towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i spółki lokacyjne. Z danych tych wynika, że w drodze finansowania bezpośredniego uzyskiwane jest niecałe 5% funduszy zewnętrznych amerykańskich przedsiębiorstw. Ponieważ w większości krajów sprzedażne papiery wartościowe s i jeszcze mniej istotnym źródłem finansowania zewnętrznego niż w Stanach Zjednoczonych, również finansowanie bezpośrednie jest mniej rozpowszechnione ru świecie niż pośrednie. Dlaczego instytucje pośrednictwa finansowego oraz finansowanie pośrednie są tak ważne na rynkach finansowych?

Najnowsze wpisy o gospodarce:

About 

Related Articles