Skf sprinter Lublin – Roxa zespół i premiery gier kwiecień 2015

272 środa, Grudzień 2nd, 2015

Fundusze lokacyjne

Fundusze lokacyjne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_kredyty4.jpgJak wiemy , próby ominięcia regulacji, takich jak pułapy stopy procentowej depozytów lub ograniczenia odsetek wypłacanych od wkładów, doprowadziły do wypracowania przez banki innowacji, takich jak rachunki typu NÓW lub ATS. Te same siły wytworzyły nową instytucję finansową, fundusz lokacyjny rynku pieniężnego, konkurujący obecnie z bankiem o depozyty. Fundusze lokacyjne rynku pieniężnego emitują jednostki udziałowe, podlegające wykupowi po stałej cenie (zwykle l dol.) przez wystawienie czeku. Jeśli np. kupisz 5000 udziałów za 5000 dol., fundusz lokacyjny rynku pieniężnego wykorzysta te środki na inwestycję w krótkoterminowe papiery wartościowe rynku pieniężnego (weksle skarbowe, certyfikaty depozytowe, weksle handlowe), które przyniosą ci odsetki, a ponadto możesz wypisywać czeki do wysokości 5000 dol., które ulokowałeś w postaci udziałów w funduszu lokacyjnym. Chociaż udziały funduszy lokacyjnych rynku pieniężnego de facto funkcjonują jako oprocentowane wkłady na rachunkach czekowych, z prawnego punktu widzenia nie są depozytami, w związku z czym nie podlegają wymogom rezerw obowiązkowych ani ograniczeniom oprocentowania. Z tego względu odsetki wypłacane przez fundusze są wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych.

Najnowsze wpisy o gospodarce:

About 

Related Articles