Skf sprinter Lublin – Roxa zespół i premiery gier kwiecień 2015

289 środa, Grudzień 2nd, 2015

Generowanie dochodu z marz

Generowanie dochodu z marz
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_ekonomia19.jpgInny rodzaj działalności pozabilansowej polega na generowaniu dochodów z marż, pobieranych przez banki za oferowanie klientom specjalistycznych usług, takich jak przeprowadzanie transakcji walutowych w imieniu klienta, obsługa gwarancji popartych hipoteką (pobieranie odsetek, spłat należności głównej i wykupywanie gwarancji), poręczanie dłużnych papierów wartościowych, takich jak akcepty bankierskie (zobowiązanie banku do zapłaty odsetek i pokrycia należności głównej jeśli emitent papieru okaże się niewypłacalny), oraz oferowanie gwarantowanych linii kredytowych. Istnieje kilka rodzajów gwarantowanych linii kredytowych. Wspominaliśmy już o najważniejszej z nich, zobowiązaniu kredytowym, w ramach którego bank za opłatą zgadza się na uruchomienie kredytu na żądanie klienta, do określonej wysokości, w oznaczonym okresie. Linie kredytowe są obecnie dostępne również dla depozytariuszy banku posiadających możliwość przekraczania stanu konta – są to klienci banku, którzy mogą wystawiać czeki do wysokości określonego deficytu, czyli de facto udzielać sobie kredytu. Innego rodzaju linie kredytowe, za prowadzenie których banki pobierają opłaty, to akredytywy wsparcia, gwarantujące emisję weksli i innych papierów wartościowych oraz linie kredytowe w formie podpisu bankierskiego lub gwarancji kredytowych (tzw. krótkoterminowe możliwości emisyjne NIF lub rewolwingowe podpisy bankierskie RUF) na emisję euroweksli (euroobligacji średnioterminowych).

Najnowsze wpisy o gospodarce:

About 

Related Articles